Styregruppen for Elektronik Cup

Styregruppen består af 4 medlemmer som består af 1 formand og 3 øvrige medlemmer.

Medlemmerne er valgt på den årlige generalforsamling imellem kandidater opstillet af de firmaer der potentielt kan deltage i Elektronik Cup.

To af medlemmerne er på valg i lige år og de to andre i ulige år – således man er valgt ind for 2 år af gangen.

Nuværende styregruppe:

  • Henrik Leegaard (Intel): Formand
  • Anna Miltersen (AAU): Medlem
  • Ken Birk Olesen (ATEA): Medlem
  • Tine Gade Hansen (RTX): Medlem

Styregruppen sætter, i samarbejde med en repræsentant fra Vestbjerg IF, rammerne for det årlige Elektronik Cup arrangementet.

Arbejdet omfatter:

  • 6– 8 årlige telefonmøder (a’ 30 – 60 minutter)
  • Fastsættelse af datoen for Elektronik Cup
  • Hvilke discipliner der skal dystes i til Elektronik Cup
  • Økonomi/budget for Elektronik Cup
  • Formidling af information

Styregruppen kan kontaktes på: styregruppe@elektronik-cup.dk